โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
จากกองทุนปู่จุล – ย่าสาย คุ้นวงศ์
ชิงทุนการศึกษา 41,000 บาท ในงานมัลเบอร์รี่ เฟสต์ 2017

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา กองทุนปู่จุล-ย่าสาย ในงาน Mulberry Fest' ๒๐๑๗