อัพเดทข้อมูล..

ปรับข้อมูลสมาชิก..

อัพโหลดรูปภาพ..
0%
แจ้งโอนที่นี่
logo
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา

ตำนานไร่กำนันจุล

                 นายจุล คุ้นวงศ์ หรือกำนันจุล เกิดเมื่อปี พ.. 2446 เป็นคนกรุงเทพมหานคร โดยกำเนิด ด้วยความฝันอันแรงกล้าที่จะทำการเกษตร ประกอบกับมีความคิดว่า ในอนาคตคนจะงอก แต่แผ่นดินไม่งอก จึงได้ตัดสินใจอพยพครอบครัวมาเริ่มต้นทำการเกษตรที่บริเวณสามแยกวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำแนะนำของหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก ที่ว่า ดินบริเวณนี้เป็นที่ น้ำไหลทรายมูล” คือ น้ำพัดเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินมารวมไว้ด้วยกัน และมีน้ำซับไหลซึมจากใต้ดินตลอดปี เหมาะแก่การทำสวนผลไม้

กำนันจุล – นางสาย คุ้นวงศ์ ผู้ก่อตั้งไร่กำนันจุล

          ถึงแม้กำนันจุลจะไม่มีประสบการณ์ ในการทำการเกษตร แต่ด้วยความใฝ่รู้ ชอบค้นคว้า ทดลองและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานเกษตร จึงส่งผลให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการปลูกส้มเขียวหวาน กำนันจุลเล็งเห็นว่าอาชีพเกษตรสามารถก่อให้เกิดรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จึงแบ่งปันความรู้ และชักชวนคนโดยรอบให้เข้าสู่อาชีพ จนได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ให้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวลา 4 ปี และได้รับแต่งตั้งเป็นกำนัน 14 ปี ดูแลพื้นที่สามแยกวังชมภูให้มีความผาสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน

          ชื่อเสียงของไร่กำนันจุลเป็นที่รู้จักมาก จนทำให้กำนันจุลได้ถูกเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ กำนันจุลพูดว่า เมืองไทยนี้แสนอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เว้นแต่ในลูกมะพร้าว ที่ไม่มีปลา และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของกำนันจุลที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทอดพระเนตร จึงเชิญกำนันจุลไปเข้าเฝ้าในวัง และพูดคุยเกี่ยวกับการทำการเกษตรของกำนันจุล ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริว่า ถึงแม้กำนันจุลจะไม่ได้ผ่านการเรียนในวิทยาลัยมา แต่ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ สมควรได้รับปริญญาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรไทยรายอื่น กำนันจุลจึงได้รับพระราชทาน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้รับเกียรตินี้

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.. 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมไร่กำนันจุล หลังจากเสร็จสิ้นการดูงานนานกว่า 2 ชั่วโมง ทรงตรัสชื่นชมว่า “ดีนะ กำนัน ครอบครัวมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน แล้วอย่างนี้ ฉันจะช่วยอะไรกำนันได้บ้าง” กำนันจุลกราบบังคมทูลว่า “ทุกอย่างพร้อมแล้วพะยะค่ะ ยกเว้นรถแคตเตอร์พิลล่า D8” หลังเสด็จกลับ 59 วัน รถ D8 พระราชทานเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาถึงไร่กำนันจุล และได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งช่วยงานสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมโดยรอบ กลายเป็นที่ทำมาหากิน บ้านพักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคให้คนในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ไร่กำนันจุลในปัจจุบัน

          ไร่กำนันจุล ไร่ที่อยู่คู่เมืองไทยมากว่า 80 ปี ก่อตั้งโดย กำนันจุล คุ้นวงศ์ ด้วยใจรักในงานเกษตร และความใฝ่ฝันที่จะมีที่ดินทำกิน จึงตัดสินใจอพยพครอบครัวจากกรุงเทพมหานคร มาบุกป่าฝ่าดง และพัฒนาพื้นที่บริเวณสามแยกวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ กำนันจุลประสบความสำเร็จจากการทำสวนส้มเขียวหวาน และได้ถ่ายทอดอาชีพนี้ให้แก่คนในชุมชมใกล้เคียง จนทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์เคยเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

          กำนันจุลมักเน้นย้ำกับลูกหลานเสมอว่า เราไม่ใช่คนบ้านนี้ มาทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ด้วยความตั้งใจของคนรุ่นหลัง ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของกำนันจุลให้ผืนแผ่นดินนี้เป็นดินแดนแห่งความสุข และความอุดมสมบูรณ์ ทุกวันนี้ไร่กำนันจุลจึงเป็นแหล่งสร้างงานให้คนในท้องถิ่นกว่า 1,500 ครอบครัว ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ทุกคนที่ไร่กำนันจุลเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะมดังความตั้งใจของกำนันจุล

ไร่กำนันจุลในปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไร่กำนันจุลที่บริหารงานโดย คุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ ประกอบด้วย 5 บริษัท และ 1 มูลนิธิ ซึ่งดำเนินธุรกิจ 2 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. ธุรกิจไหม

ผลิตไข่ไหม ดำเนินกิจการโดย บริษัท จุลไทย แอคโกร-อินดรัสตรี จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาพันธุ์ไหมให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำปรึกษา แนะนำอาชีพให้กับเกษตรกรหม่อนไหม 3,000 ราย

 ผลิตเส้นไหม ดำเนินกิจการโดย บริษัท จุลไหมไทย จำกัด โดยใช้เครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตเส้นไหมคุณภาพ ปัจจุบันเป็นโรงงานสาวไหมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน การที่เราสามารถควบคุมการผลิตได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทำให้เป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้รับรองเส้นไหมออร์แกนิคตาม มาตรฐาน Global Organic Textile Standards (GOTS) จาก Control Union ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบจากยุโรปที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และ มาตรฐาน Organic Thailand จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งออกเส้นไหม โดย บริษัท จุลอินเตอร์ซิลค์ จำกัด ผลิตเส้นไหมคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมแปรรูป

ฟอกย้อมเส้นไหม ดำเนินกิจการโดย บริษัท จุลไทยฟอกย้อม จำกัด ทำการย้อมสีเส้นไหม ด้วยสีย้อมคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บริหารงานโดย มูลนิธิจุลไหมไทย ก่อตั้งโดยเงินให้เปล่าจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ สอนเกษตรกรหม่อนไหมให้มีความรู้เพื่อประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้อย่างยั่งยืน

 

2. ธุรกิจไร่  ดำเนินกิจการโดย บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด

สวนเกษตรผสมผสาน มีพืชหลากหลายชนิด เช่น มัลเบอร์รี่ออร์แกนิค มะละกอ กล้วย ส้ม มีบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดออร์แกนิครายแรกของเมืองไทย รับรองโดย
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนพื้นที่ทุกแปลงเพื่อขอขึ้นทะเบียนออร์แกนิคทั้งหมด

 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร นำผลผลิตจากสวนเกษตรมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 200 รายการ

ธุรกิจค้าปลีก ในนาม ร้านค้าไร่กำนันจุล จำนวน 15 ร้านทั่วประเทศ ขายสินค้าจากไร่กำนันจุล และสินค้าเพื่อสุขภาพจากพันธมิตรทางธุรกิจ

 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านการเยี่ยมชมแปลงเกษตร และได้เรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตเกษตรกร

          สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมสวนเกษตรผสมผสาน แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ บ่อเลี้ยปลาออร์แกนิค และสัมผัสวิถีการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การเก็บผลมัลเบอร์รี่สด ๆ จากต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

          ไร่กำนันจุล ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 21 เส้นสระบุรี-หล่มสัก ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ 21 กิโลเมตร ด้วยระยะทาง 330 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง และห่างจากเขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในเพชรบูรณ์เพียง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.5 ชั่วโมง ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบ เหมาะสมแก่การทำการเกษตร