ประวัติไร่กำนันจุล

"ไร่กำนันจุล คุณค่าจากธรรมชาติ"

กลุ่มบริษัทไร่กำนันจุลมีธุรกิจ 2 ส่วนคือ การผลิตเส้นไหม และการทำการเกษตร เราให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตของเส้นไหมเพื่อให้ได้ใยไหมที่มีคุณภาพดี เรามีโรงงานสาวไหมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อีกทั้งผลิตภัณฑ์เส้นไหมของเรายังมีชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก การทำการเกษตรเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เราใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้นานาชนิด อุโมงค์มัลเบอร์รี่ แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ และบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่บนพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่ กระบวนการผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐานส่งออก GMP และ HACCP จึงทำให้สินค้าภายใต้แบรนด์ “ไร่กำนันจุล” มีความสด ใหม่ สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ

ในปี พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จเยี่ยมไร่กำนันจุล พระองค์ทรงพระราชทานรถแคตเตอร์ปิล่า D8 ให้แก่กำนันจุล เพื่อนำมาใช้ทำประโยชน์ต่อสังคม จนถึงทุกวันนี้ไร่กำนันจุลยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกำนันจุล ในการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนที่ไร่กำนันจุลและสังคมรอบข้างอยู่อย่างมีความสุข

This slideshow requires JavaScript.